Quy Trình Sản Xuất Màng Địa Chất HDPE

MỞ NGUỒN ĐIỆN

- Kiểm tra nguồn điện.
- Mở nguồn điện 3 pha.
- Vận hành máy.

MỞ NHIỆT

Điều chỉnh nhiệt độ thích hợp.

MỞ NGUỒN ĐIỆN

- Kiểm tra nguồn điện.
- Mở nguồn điện 3 pha.
- Vận hành máy.

MỞ NHIỆT

Điều chỉnh nhiệt độ thích hợp.

ĐỔ KEO VÀO THÙNG CHỨA

Cho nguyên liệu keo vào các thùng chứa nhỏ, các bồn chứa lớn sẽ tự động hút nguyên liệu qua hệ thống ống dẫn khi máy vận hành (mỗi bồn chứa một loại keo riêng).

HÚT NGUYÊN LIỆU LÊN BỒN PHA TỶ LỆ

Máy hút sẽ hoạt động để đưa nguyên liệu keo đã trộn lên bồn pha tỷ lệ.

ĐỔ KEO VÀO THÙNG CHỨA

Cho nguyên liệu keo vào các thùng chứa nhỏ, các bồn chứa lớn sẽ tự động hút nguyên liệu qua hệ thống ống dẫn khi máy vận hành (mỗi bồn chứa một loại keo riêng).

HÚT NGUYÊN LIỆU LÊN BỒN PHA TỶ LỆ

Máy hút sẽ hoạt động để đưa nguyên liệu keo đã trộn lên bồn pha tỷ lệ.

PHA VÀ CHIA TỶ LỆ KEO

Bồn pha tỷ lệ sẽ pha trộn keo theo tỷ lệ được cài đặt.

LÀM NÓNG CHẢY KEO

- Sau khi keo đã được pha trộn theo tỷ lệ thích hợp sẽ được đưa xuống hệ thống “đầu cảo”
-“Đầu cảo” sẽ hoạt động và làm nóng chảy keo.

PHA VÀ CHIA TỶ LỆ KEO

Bồn pha tỷ lệ sẽ pha trộn keo theo tỷ lệ được cài đặt.

LÀM NÓNG CHẢY KEO

-Sau khi keo đã được pha trộn theo tỷ lệ thích hợp sẽ được đưa xuống hệ thống “đầu cảo”
-“Đầu cảo” sẽ hoạt động và làm nóng chảy keo.

QUA KHUÔN

Keo sẽ được đẩy qua bộ phận khuôn định hình.

CÁN MỎNG

Trục cán sẽ hoạt động để làm mỏng màng HDPE với độ dày được thiết lập.

QUA KHUÔN

Keo sẽ được đẩy qua bộ phận khuôn định hình.

CÁN MỎNG

Trục cán sẽ hoạt động để làm mỏng màng HDPE với độ dày được thiết lập.

CÔNG NHÂN KÉO MÀNG RA TRỤC KÉO

3 công nhân dùng tay kéo màng sau khi cán đặt lên trục kéo.

MÀNG QUA TRỤC ĐO VÀ ĐƯỢC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

-Khi màng đã qua trục đo, công nhân kiểm tra chiều ngang, chiều dày, chất lượng màng
-Sản phẩm không đủ tiêu chuẩn sẽ bị loại.

CÔNG NHÂN KÉO MÀNG RA TRỤC KÉO

3 công nhân dùng tay kéo màng sau khi cán đặt lên trục kéo.

MÀNG QUA TRỤC ĐO VÀ ĐƯỢC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

-Khi màng đã qua trục đo, công nhân kiểm tra chiều ngang, chiều dày, chất lượng màng.
-Sản phẩm không đủ tiêu chuẩn sẽ bị loại.

CUỐN CUỘN

Những sản phẩm đạt chất lượng được qua trục cuốn và cuốn thành cuộn thành phẩm cuối cùng.

CUỐN CUỘN

Những sản phẩm đạt chất lượng được qua trục cuốn và cuốn thành cuộn thành phẩm cuối cùng.

Bạn Cần Báo Giá Hoặc Có Thắc Mắc?

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 12 giờ!

Liên hệ

Copyright © 2021 Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Kiệt Kiệt