Hình minh họa xây dựng màng địa

1 Màng chống thấm HDPE ứng dụng trong chống thấm cho đập đất:

1.1 Điều kiện áp dụng::

Có thể sử dụng màng HDPE để chống thấm cho đập đất, đập đất đá hỗn hợp xây mới và nâng cấp sửa chữa và vật liệu đất đắp có tính thấm mạnh.

1.2 Hình thức bố trí::

Các hình thức bố trí màng chống thấm HDPE cho đập đất được thể hiện trên hình 1.a, 1.b, 1.c, 1.d.

1.3 Tính toán màng HDPE cho đập đất:

a) Các nội dung cần tính toán:
Khi thiết kế màng HDPE cho đập đất cần thực hiện các nội dung tính toán sau:
– Tính toán lựa chọn các thông số màng HDPE: chiều dày, hệ số thấm, cường độ chịu kéo, sức kháng thủng.
– Tính toán thấm qua đập và nền để xác định đường bão hoà, gradient thấm, lưu lượng thấm.
– Tính toán ổn định màng chống thấm HDPE và lớp phủ phía trên ( về trượt, đẩy nổi, chọc thủng)
b) Trường hợp tính:
Các trường hợp tính toán áp dụng theo TCVN 8216:2009.

2. Sử dụng màng HDPE chống thấm cho kênh, mương:

2.1 Điều kiện áp dụng:

Có thể sử dụng màng HDPE để chống thấm cho kênh, mương đi qua vùng địa chất có tính thấm mạnh hoặc kênh vận chuyển nước có chứa chất thải, chất ô nhiễm.

2.2 Hình thức bố trí:

Trong thiết kế cần phân tích các điều kiện địa chất nền, yêu cầu chống thấm, bảo vệ để lựa chọn một trong các hình thức bố trí màng HDPE cho kênh, mương như hình 2a, 2b, 2c, 2d.
Chú dẫn:
(a) Bố trí màng chống thấm không có lớp bảo vệ;
(b) Bố trí màng chống thấm có lớp bảo vệ phía trên;
(c) Bố trí màng chống thấm có vải địa kỹ thuật lót dưới;
(d) Bố trí màng chống thấm có vải địa kỹ thuật lót trên, dưới và có lớp bảo vệ phía trên.
Chú thích :
1/ Hình thức bố trí màng HDPE cho mái kênh, mương chỉ áp dụng khi nền có hệ số thấm nhỏ.
2/ Bố trí màng chống thấm theo hình 2d chỉ áp dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc công trình có tính chất quan trọng ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội và môi trường xung quanh.

3 Sử dụng màng HDPE chống thấm cho ao, hồ trữ nước và chứa nước thải:

3.1 Điều kiện áp dụng:

Có thể sử dụng màng HDPE để chống thấm cho ao, hồ trữ nước trên nền địa chất có tính thấm mạnh hoặc ao, hồ chứa chất thải. Phạm vi bên dưới màng HDPE, phải thiết kế đồng bộ hệ thống thoát khí và hệ thống tiêu thoát nước thấm nhằm tránh hiện tượng đẩy ngược của nước, không khí lên màng chống thấm, vật liệu làm rãnh tiêu thoát nước thấm và tiêu thoát khí có thể tham khảo hình vẽ 4 và 5.

3.2 H ình thức bố trí:

Các hình thức bố trí màng chống thấm HDPE cho ao hồ được thể hiện trên hình 3và 6.

 

Bạn Cần Báo Giá Hoặc Có Thắc Mắc?

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 12 giờ!

Liên hệ

Copyright © 2021 Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Kiệt Kiệt